начало

   

 Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България има вече 10 годишна история в защита на професионалните права на бакалавър фармацевтите в България и има редовна легитимна регистрация в Агенцията по вписвания.   На 5,6 и 7 октомври 2018г. в Македония се проведе Есенен семинар, организиран от Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България в партньорство с Българският фармацевтичен съюз. Присъстваха магистър и бакалавър фармацевти от цялата страна.

    В Скопие бяхме посрещнати като приятели в завод „Alkaloid” . Запознаха ни с етапите на производство, контрол и съхранение на произвежданите от тях лекарствени форми. НСБФБ им връчихме плакет за „Партньорство и сътрудничество”.

   В гр.Охрид се състоялекционна част на семинара с участие на професор Л. Пейчев - декан на ФФ Пловдив и Цветелина Гутуранска от „Химакс”. 

  Туристическата част на семинара включваше разходка в Охридското езеро, посещение на манастир „Св.Наум”, Билянините извори и забележителности на гр.Охрид и гр.Скопие. 

Гала вечерята, допълни доброто настроение на участниците.


 


         

     Български фармацевтични дни 2018г.


Уважаеми колеги,

На 22/24 юни в гр.Пловдив се проведоха

За първи път Дните на фармацията се проведоха в съвместно партньорство на Български фармацевтичен съюз и Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България.


Официалната церемония по откриването се състоя в Драматичен театър гр.Пловдив с участието на проф.Илко Гетов- председател на УС на БФС и Лиляна Петрова –председател на УС на НСБФБ. 


На 23 юни 2018г., в навечерието на Еньов ден за първи пътсе проведе и гала вечер на магистър и бакалавър фармацевтите в България.


Тържественото настроение беше съпътствано и от връчените награди:за отличени магистър фармацевти и РФК.


От името на УС на НСБФБЛиляна Петрова връчиПлакет за ”Партньорство и сътрудничество” на БФС и Приз Златна везна” на проф.Илко Гегов за цялостен принос към утвърждаване ролята на фармацията в здравеопазването”. 


На 24 юни се проведе работна срещас участието на членове на УС на БФС и членове на УС на НСБФБ.


Дискусията беше свързанас партньорство и сътрудничество надвете организации, касаещиучредяването на съсловна организация на бакалавър фармацевтите и следдипломното обучение на кадрите във фармацевтичният сектор.
                                                                         

 ХVII Национална Конференция по Клинична Хомеопатия

„Хомеопатията като поддържаща и палеативна терапия в онкологията.

 Приносът на хомеопатията в гериатрията и педиатрията”.

           НЕСЕБЪР 25-27 МАЙ 2018

      Уважаеми колеги,

На 25-27 май 2018годинав Несебър се проведе ХVII Национална конференция по клинична хомеопатия.

   Форумът отбеляза присъствие на видни имена в хомеопатията -д-р Ф.Шефдевил - Франция, проф.Х.Бояджиян, проф.Пейчев, проф.Близнакова, проф.Пехливанов, проф.Шишков, лекари и преподаватели от ЕШКХ .

На 26 майна тържественацеремония бяха връчени дипломите и сертификатите на завършилите курса на обучение2017/2018г. лекари, магистър фармацевти и бакалавър фармацевти.

Високият професионализъм на преподавателите от ЕШКХ гарантира знания на курсистите, което дава още един избор затерапия на пациентите с възможностите на „ Нежната медицина”- Хомеопатията. Това се цени високо от НСБФБ и тази година организацията ни удостои Европейската школа по клинична хомеопатия с Плакет за „Принос към образованието и следдипломното обучение на медицинските и фармацевтични специалисти”.

От името на УС на НСБФБ отличието връчи Лиляна Петрова.