начало

    Днес 18 октомври 2018година е специален ден за Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България ! Последователността и упоритостта на организацията ни през 10 години на съществуването й ни донесоха успех- днес на второ четете в НС бе приет Закона за съсловната организация на помощник фармацевтите в България. Като представител на съсловието ни, определен с решение на УС, се гордея с този успех , защото знам колко посветено време, нерви, ангажимент отне този процес за да убедим институциите, че сме съсловие , което заслужава уважение и национална представителност. В последните четири години това бе приоритет на дейността ни и въпреки проблемите и трудностите изпълних поетият ангажимент и не предадох професионалните интереси на съсловието ни отстоявайки идентичност, национална представителност, съставяне на национален регистър. Изказвам специални благодарности на адвокат Борислава Николова - единствения юрист, които бе рамо до рамо с проблемите ни през всичкото това време. Благодаря й от от името на всички нас! Благодаря и на всички вас колеги, които ми давахте сили за да довършим започнатото!


    Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България има вече 10 годишна история в защита на професионалните права на бакалавър фармацевтите в България и има редовна легитимна регистрация в Агенцията по вписвания.

                                                                    30 октомври 2018г. Медицински колеж гр.Плевен

                                                           
  

 


         

     Български фармацевтични дни 2018г.


Уважаеми колеги,

На 22/24 юни в гр.Пловдив се проведоха

За първи път Дните на фармацията се проведоха в съвместно партньорство на Български фармацевтичен съюз и Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България.


Официалната церемония по откриването се състоя в Драматичен театър гр.Пловдив с участието на проф.Илко Гетов- председател на УС на БФС и Лиляна Петрова –председател на УС на НСБФБ. 


На 23 юни 2018г., в навечерието на Еньов ден за първи пътсе проведе и гала вечер на магистър и бакалавър фармацевтите в България.


Тържественото настроение беше съпътствано и от връчените награди:за отличени магистър фармацевти и РФК.


От името на УС на НСБФБЛиляна Петрова връчиПлакет за ”Партньорство и сътрудничество” на БФС и Приз Златна везна” на проф.Илко Гегов за цялостен принос към утвърждаване ролята на фармацията в здравеопазването”. 


На 24 юни се проведе работна срещас участието на членове на УС на БФС и членове на УС на НСБФБ.


Дискусията беше свързанас партньорство и сътрудничество надвете организации, касаещиучредяването на съсловна организация на бакалавър фармацевтите и следдипломното обучение на кадрите във фармацевтичният сектор.
                                                                         

 ХVII Национална Конференция по Клинична Хомеопатия

„Хомеопатията като поддържаща и палеативна терапия в онкологията.

 Приносът на хомеопатията в гериатрията и педиатрията”.

           НЕСЕБЪР 25-27 МАЙ 2018

      Уважаеми колеги,

На 25-27 май 2018годинав Несебър се проведе ХVII Национална конференция по клинична хомеопатия.

   Форумът отбеляза присъствие на видни имена в хомеопатията -д-р Ф.Шефдевил - Франция, проф.Х.Бояджиян, проф.Пейчев, проф.Близнакова, проф.Пехливанов, проф.Шишков, лекари и преподаватели от ЕШКХ .

На 26 майна тържественацеремония бяха връчени дипломите и сертификатите на завършилите курса на обучение2017/2018г. лекари, магистър фармацевти и бакалавър фармацевти.

Високият професионализъм на преподавателите от ЕШКХ гарантира знания на курсистите, което дава още един избор затерапия на пациентите с възможностите на „ Нежната медицина”- Хомеопатията. Това се цени високо от НСБФБ и тази година организацията ни удостои Европейската школа по клинична хомеопатия с Плакет за „Принос към образованието и следдипломното обучение на медицинските и фармацевтични специалисти”.

От името на УС на НСБФБ отличието връчи Лиляна Петрова.