Ръководни органи

КООРДИНАТИ на УС,КС,КО и КЕ на НСБФБ след ОИС 2017г.
членове на Управителен Съвет на НСБФБ

Лиляна Петрова председател 0894 608 855 dar_3@abv.bg
Павел Вучков зам.председател 0887 780 726 pavelvuchkov@yahoo.com
Соня Стефанова зам.председател 0888 767 739 sonia_stefanova1961@abv.bg
Циклама Павлова изп.секретар 0894 608 872 fik7@abv.bg
Силвия Гогева член 0894 608 879 kirosan55@abv.bg
Валентина Хаздай член 0894 608 809 iojixazdai@mail.bg

членове на Контролен Съвет на НСБФБ

Даниела Мутафчиева председател
Анелия Асенова член 0895 951 529
Ина Иванова член 0889 886 773 inaivanovaaa@gmail.com
Силва Рангелова член 0889 784 663 silva_rangelova@abv.bg
Мирослав Митков член

членове на Комисия по образование на НСБФБ

Марияна Янковска председател 0878 464 679
Анета Ганева, член 0878 601 766 aneta_jordanova@mail.bg
Атноанета Колева член 0898 442 297
Мария Лазарова
Светла Бошикьова член

членове на Комисия по етика на НСБФБ

Гергана Томанова, председател 0894 005 764 gergana_tomanova@abv.bg
Валентина Иванова член 0887 852 939 val60@abv.bg
Емилия Желязкова член 0888 595 387
Силвия Стефкова член 0896 455 516
Дарина Иванова член 0897 979 391

28.10.2017г.