За нас

Документи за членство

Заявление за членство в НСБФБ

Заявление за вписване в регистъра на регионалната секция

Заявление за издаване на отчислителна бележка

Отчислителна бележка

Сдружение

Устав на НСБФБ

Етичен кодекс

Правилник НСБФБ

Ръководни органи

Управителен съвет

Контролна комисия

Комисия по образованието

Комисия по етика

Регионални колегии

Регионални колегии  и координатори на НСБФБ


История на НСБФБ

След многогодишни и задълбочоващи се проблеми на професията ни , след необмислени промени в законите ,направени от пет правителства, след опита да се омаловажава професията ни ,с колегите от цялата страна успяхме да се организираме и в продължение на е